เกี่ยวกับเรา

 บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพิชัย ชยะสุนทร

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2539 เริ่มต้นกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงไก่-สุกร พลาสติกเพื่องานเกษตร โรงงานสินค้าเกษตรแปรรูปและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในนามบริษัท มิตรไพบูลย์อุตสาหกรรม จำกัด

ปี 2551 ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวและรับจ้างอบพืชผลทางการเกษตรในนาม

บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

ข้าวสาร รำข้าว ปลายข้าว ข้าวโพดอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เกลืออาหารสัตว์ตรา TRS อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดผงและเม็ด อุปกรณ์เลี้ยงไก่และสุกร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์ (พรีมิกซ์)

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เลี้ยงไก่-สุกร และพลาสติกอุตสาหกรรม ลูกค้า  สามารถชมรูปภาพและรายละเอียดได้ที่ www.mitpaibul.com

Visitors: 32,018