เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วย 
นายพิชัย ชยะสุนทร 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2539 เริ่มต้นกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงไก่-สุกร พลาสติกเพื่องานเกษตร โรงงานสินค้าเกษตรแปรรูปและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในนามบริษัท มิตรไพบูลย์อุตสาหกรรม จำกัด

ปี 2551 ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวและรับจ้างอบพืชผลทางการเกษตรในนามบริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

ข้าวสาร รำข้าว ปลายข้าว ข้าวโพดอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง ปลาป่น เกลืออาหารสัตว์ตรา TRS อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดผงและเม็ด อุปกรณ์เลี้ยงไก่และสุกร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์ (พรีมิกซ์)

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เลี้ยงไก่-สุกร และพลาสติกอุตสาหกรรม ผลิตโดย

บริษัท มิตรไพบูลย์อุตสาหกรรม จำกัด 

Visitors: 51,325