วัตถุดิบอาหารสัตว์

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกาศวันที่ 1/12/2556(หน่วย:บาท/กก.)
กลุ่มวัตถุดิบประเภทให้พลังงานและโปรตีน
ข้าวโพดอาหารสัตว์ เกรด1 (บรรจุ 40 กก./กส.)             9.50
ข้าวโพดบดป่นละเอียด (บรรจุ 50 กก./กส.)                 10.00
เกล็ดข้าวโพด  (บรรจุ 40 กก./กส.)                           13.00
ปลายข้าวท่อน (บรรจุ 50 กก./กส.)                           12.00
ปลายหยิม       (บรรจุ 50 กก./กส.)                          11.00
รำละเอียด       (บรรจุ 50 กก./กส.)                          10.00
รำสกัด TRJ     (บรรจุ 50 กก./กส.)                            9.00
กากถั่วเหลือง TVO (บรรจุ 70 กก./กส.)                    18.00
ปลาป่น 58-60%   (บรรจุ 50 กก./กส.)                     38.00
เกลือบริสุทธิ์ TRS  (บรรจุ 50 กก./กส.)                       5.00
รำข้าวขัด (บรรจุ 50 กก./กส.)                                   8.50
ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น (บรรจุ 40 กก./กส.)                    13.00
ข้าวเปลือกเมล็ดยาว (บรรจุ 40 กก./กส.)                   11.00

กลุ่มวัตถุดิบประเภทแร่ธาตุ                             (หน่วย: บาท/กส.)
P-14  (บรรจุ 50 กก./กส.)                              145.00
P-16  (บรรจุ 50 กก./กส.)                              450.00
P-18  (บรรจุ 50 กก./กส.)                              880.00
P-21  (บรรจุ 50 กก./กส.)                           1,000.00
เปลือกหอยป่น (บรรจุ 50 กก./กส.)                  150.00
แอล-ไลซีน (บรรจุ 25 กก./ถุง)                     1,750.00
ดีแอล-เมธไธโอนีน (บรรจุ 25 กก./ถุง)          3,250.00
ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น (บรรจุ 30 กก./ถุง)            390.00
ข้าวเปลือกเมล็ดยาว (บรรจุ 30 กก./ถุง)           330.00
รำข้าวขัด (บรรจุ 30 กก./ถุง)                          255.00
                                                         

  • ข้าวโพด.JPEG
    รหัส : M-401ยี่ห้อ : MKPชนิด : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกรด 1ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8%ความชื้นไม่เิกิน 14.5%%เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%วิธีการเก็บดูแลรักษา...

  • ปลาป่น.jpg
    รหัส : M-301ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลาป่น 58%ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตโปรตีน 58-60%ความชื้น 10%TVBN 115 mg/100gSalt 2.30%การบรรจุ กระสอบพลาสติกสาน 50 กก.ราคา 1,520 บ...