วัตถุดิบอาหารสัตว์                ใบแจ้งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

ประกาศวันที่ 1/02/2561(หน่วย:บาท/กก.)
กลุ่มวัตถุดิบประเภทให้พลังงานและโปรตีน
ข้าวโพดอาหารสัตว์ เกรด1 (บรรจุ 40 กก./กส.)   11.00
ข้าวโพดบดป่น (บรรจุ 50 กก./กส.)                  11.50
เกล็ดข้าวโพด  (บรรจุ 40 กก./กส.)                  13.00
ปลายข้าวท่อน (บรรจุ 50 กก./กส.)                  11.00
ปลายหยิม       (บรรจุ 50 กก./กส.)                 10.00
รำละเอียด       (บรรจุ 50 กก./กส.)                   9.00
รำสกัด TRJ     (บรรจุ 50 กก./กส.)                   8.50
กากถั่วเหลือง TVO (บรรจุ 70 กก./กส.)            18.00
ปลาป่น 58-60%   (บรรจุ 60 กก./กส.)             38.00
เกลือบริสุทธิ์ TRS  (บรรจุ 50 กก./กส.)              5.00
รำข้าวขัด (บรรจุ 50 กก./กส.)                          8.50
ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น (บรรจุ 30 กก./กส.)            13.00
ข้าวเปลือกเมล็ดยาว (บรรจุ 30 กก./กส.)           12.00

กลุ่มวัตถุดิบประเภทแร่ธาตุ               (หน่วย: บาท/ถุง)
P-14  (บรรจุ 50 กก./กส.)                           145.00
P-16  (บรรจุ 50 กก./กส.)                           450.00
                                                                             P-18  (บรรจุ 50 กก./กส.)                           880.00
                                                                             P-21  (บรรจุ 50 กก./กส.)                        1,000.00
                                                                             เปลือกหอยป่น (บรรจุ 50 กก./กส.)               150.00
                                                                             แอล-ไลซีน (บรรจุ 25 กก./ถุง)                  2,500.00
                                                                             ดีแอล-เมธไธโอนีน (บรรจุ 25 กก./ถุง)        3,250.00

                                                                                                  
ราคาประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-7 วัน โดยทางบริษัทฯมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการ
ทราบราคา ณ.ปัจจุบัน กรุณาติดต่อสอบถามทาง e-mail:mitrkaset@hotmail.com หรือ id line : mpbmkp  

      

  • ข้าวโพด.JPEG
    รหัส : M-401ยี่ห้อ : MKPชนิด : ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8%ความชื้นไม่เิกิน 14.5%%เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%วิธีการเก...

  • ปลาป่น.jpg
    รหัส : M-301ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลาป่น 58%ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตโปรตีน 58-60%ความชื้น 10%TVBN 115 mg/100gSalt 2.30%การบรรจุในถุงพลาสติกสาน 60 กก.ราคา 2,280 บาท...