่่อุปกรณ์เลี้ยงไก่

อุปกรณ์สำหรับให้น้ำและอาหาร

ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน (1ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 18 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน (4ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 38 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน (8 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 48 บาท/ชุด
นิปเปิ้ลให้น้ำไก่ (หัวจิกสีแดง) ราคา 24 บาท/อัน
ถังน้ำอัตโนมัติ สีแดง 280 บาท/ชุด
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 30 บาท/อัน
ถังอาหารไก่ 10 นิ้ว สีเหลือง ราคา 68 บาท/ชุด
ถังอาหารไก่ 13 นิ้ว สีเหลือง ราคา 78 บาท/ชุด
หัวกกแก๊ส สำหรับลูกไก่ 1,000-1,500 ตัว/ชุด
ราคา 3,200 บาท/ชุด
ตัวปรับแรงดันแก๊ส ราคา 1,400 บาท/ชุด
กล่องจับไก่ (ไม่มีฝา) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 510 บาท/ใบ
กล่องจับไก่ (มีฝาเลื่อน) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 540 บาท/ใบ
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 15 นิ้ว ราคา 28 บาท/อัน
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 25 นิ้ว ราคา 38 บาท/อัน
 
 
การบรรจุหีบห่อมาตรฐาน
ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน ฝาเหลือง 120 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน ฝาเหลือง 40 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน ฝาเหลือง 20 ชุด/มัด
ถังน้ำไก่อัตโนมัติ สีแดง 10 ชุด/กล่อง
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 100 อัน/ถุง
ตัวถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 50 อัน/มัด
ตัวจานรองถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 25 อัน/ถุง
กล่องจับไก่ รุ่นมีฝา,ไม่มีฝา 5 ใบ/มัด
หัวกกแก๊ส 4 ชุด/กล่อง
รางอาหารลูกไก่ ขนาดสั้น 100 อัน/มัด
รางอาหารลูกไก่ ขนาดยาว 50 อัน/มัด
  
 
 • ขวดน้ำไก่ ฝาเหลือง

  ขวดน้ำ 1 ลิตร ราคา 18.00 บาท/ชุด
  ขวดน้ำ 4 ลิตร ราคา 38.00 บาท/ชุด
  ขวดน้ำ 8 ลิตร ราคา 48.00 บาท/ชุด
 • ถังอาหารไก่ สีเหลือง

  ถังอาหารไก่ 10 นิ้ว 68 บาท/ชุด
  ถังอาหารไก่ 13 นิ้ว 78 บาท/ชุด
 • ลังไก่พลาสติก บนขาว-ล่างน้ำเงิน

  สำหรับบรรจุไก่เนื้อ 8-10 ตัว/ชุด
  ลังไก่ พร้อมฝาเลื่อน 540 บาท/ชุด
  ลังไก่ ไม่เอาฝา 510 บาท/ชุด
 • รางอาหารลูกไก่

  ขนาดสั้น 15 นิ้ว ราคา 28 บาท/ชุด
  ขนาดยาว 25 นิ้ว ราคา 38 บาท/ชุด
 • นิปเปิ้ลไก่ สีแดง

  สำหรับไก่ 25-30 ตัว/อัน
  ราคา 25 บาท/อัน
 • กะบวยตักาอาหาร

  พลาสติก ราคา 25 บาท/อัน
  สเตนเลส ราคา 150 บาท/อัน
 • ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง

  การแพ็คบรรจุหีบห่อ 100 อัน/มัด
  ราคา 30 บาท/อัน

 • สำหรับลูกไก่ 1,500 ตัว/ชุด
  การแพ็คบรรจุหีบห่อ 4 ชุด/กล่อง
  ราคา 3,200 บาท/ชุด
 • ตัวปรับแรงดันแก๊ส

  ราคา 1,400 บาท/ชุด
Visitors: 51,339