ข้าวโพดอาหารสัตว์

รหัส : M-401

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกรด 1

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

  • โปรตีนไม่น้อยกว่า 8%
  • ความชื้นไม่เิกิน 14.5%
  • %เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
  • การบรรจุ กระสอบพลาสติกสาน 40 กก.
  • ราคา 370 บาท/กส.

  • ปลาป่น.jpg
    รหัส : M-301ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลาป่น 58%ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตโปรตีน 58-60%ความชื้น 10%TVBN 115 mg/100gSalt 2.30%การบรรจุ กระสอบพลาสติกสาน 50 กก.ราคา 1,520 บ...