ข้าวโพดอาหารสัตว์

รหัส : M-401

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 สำหรับอาหารสัตว์

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

 • โปรตีนไม่น้อยกว่า 8%
 • ความชื้นไม่เิกิน 14.5%
 • %เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%
 • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
 • จำนวนขั้นต่ำ 100 ถุงขึ้นไป
 • ราคา 420 บาท/ถุง (40 กก./ถุง)
 • ราคามีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน
 • ค่าขนส่งคิดตามระยะทางการขนส่ง

 • ปลาป่น.jpg
  รหัส : M-301ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลาป่น 58%ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตโปรตีน 58-60%ความชื้น 10%TVBN 115 mg/100gSalt 2.30 %ราคา 1,750 บาท/ถุง ( 50 กก./ถุง)จำนวนขั้นต่...

 • รำข้าว.jpg
  รหัส : M-001ยี่ห้อ : MKPชนิด : รำละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80...

 • TVO.jpg
  รหัส : M-004ยี่ห้อ : TVOชนิด : กากถั่วเหลือง สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 45 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต...

 • ปลายข้าวท่อน1.jpg
  รหัส : M-002ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลายข้าว สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80 ...

 • TRS.jpg
  รหัส : M-006ยี่ห้อ : TRSชนิด : เกลือบริสุทธิ์ 97.5% สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตความชื้นไม่เิกิน 4 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80 ถุงขึ้นไปร...
Visitors: 49,988