ข้าวโพดอาหารสัตว์

รหัส : M-401

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 สำหรับอาหารสัตว์

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

  • โปรตีนไม่น้อยกว่า 8%
  • ความชื้นไม่เิกิน 14.5%
  • %เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
  • การบรรจุในถุงพลาสติกสาน 40 กก.
  • ราคา 420 บาท/ถุง
  • ราคามีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน

  • ปลาป่น.jpg
    รหัส : M-301ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลาป่น 58%ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิตโปรตีน 58-60%ความชื้น 10%TVBN 115 mg/100gSalt 2.30%การบรรจุในถุงพลาสติกสาน 60 กก.ราคา 2,280 บาท...