ปลาป่น 58%โปรตีน

รหัส : M-301

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : ปลาป่น 58%

ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิต

 • โปรตีน 58-60%
 • ความชื้น 10%
 • TVBN 115 mg/100g
 • Salt 2.30 %
 • ราคา 1,750 บาท/ถุง ( 50 กก./ถุง) 
 • จำนวนขั้นต่ำ 80 ถุงขึ้นไป
 • ราคาดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน
 • ค่าขนส่งคิดตามระยะทางการขนส่งสินค้า

 • ข้าวโพด.JPEG
  รหัส : M-401ยี่ห้อ : MKPชนิด : ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8%ความชื้นไม่เิกิน 14.5%%เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%วิธีการเก...

 • รำข้าว.jpg
  รหัส : M-001ยี่ห้อ : MKPชนิด : รำละเอียด สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80...

 • TVO.jpg
  รหัส : M-004ยี่ห้อ : TVOชนิด : กากถั่วเหลือง สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 45 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต...

 • ปลายข้าวท่อน1.jpg
  รหัส : M-002ยี่ห้อ : MKPชนิด : ปลายข้าว สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8 %ความชื้นไม่เิกิน 14 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80 ...

 • TRS.jpg
  รหัส : M-006ยี่ห้อ : TRSชนิด : เกลือบริสุทธิ์ 97.5% สำหรับอาหารสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตความชื้นไม่เิกิน 4 %วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโลจำนวนขั้นต่ำ 80 ถุงขึ้นไปร...
Visitors: 51,327