ปลาป่น 58%โปรตีน

รหัส : M-301

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : ปลาป่น 58%

ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบตามมาตรฐานการผลิต

  • โปรตีน 58-60%
  • ความชื้น 10%
  • TVBN 115 mg/100g
  • Salt 2.30%
  • การบรรจุ กระสอบพลาสติกสาน 50 กก.
  • ราคา 1,520 บาท/กส.

  • ข้าวโพด.JPEG
    รหัส : M-401ยี่ห้อ : MKPชนิด : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกรด 1ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิตโปรตีนไม่น้อยกว่า 8%ความชื้นไม่เิกิน 14.5%%เม็ดแตกไม่มากกว่า 4%วิธีการเก็บดูแลรักษา...