วัตถุดิบอาหารสัตว์

บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด ให้ความใส่ใจในกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งสำหรับอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม กุ้ง ปลา เป็ด และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในโรงงานที่มีการควบคุมดูแลและทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีปริมาณและคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์ 


           ด้วยกำลังการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของ บริษัทมิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด ที่มีโรงงานซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึงและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้แก่ฟาร์มที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่กว่า 6,000 ตรม. รองรับปริมาณวัตถุดิบหลักที่สำคัญ    รำข้าว ปลายข้าว กากถั่วเหลือง ปลาป่น เกลือTRS อื่นๆ

 


                                             ใบแจ้งราคาประกาศวันที่ 1/02/2561(หน่วย:บาท/กก.)

                                                กลุ่มวัตถุดิบประเภทให้พลังงานและโปรตีน                                                       
                                               ข้าวโพดอาหารสัตว์ เกรด1(40 กก./ถุง) 11.00

                                               ข้าวโพดบดป่น  (50 กก./ถุง)              11.50
                                               เกล็ดข้าวโพดใหญ่  (40 กก./ถุง)         13.00 
                                               ปลายข้าวท่อน   (50 กก./ถุง)             11.00
                                               ปลายหยิม  (50 กก./ถุง)                   10.00
                                               รำละเอียด  (50 กก./ถุง)                     9.00
                                               รำสกัด TRJ     (50 กก./ถุง)                8.50
                                               กากถั่วเหลือง TVO (70 กก./ถุง)         18.00
                                               ปลาป่น 55 %   (60 กก./ถุง)             38.00
                                               เกลือบริสุทธิ์ TRS  (50 กก./ถุง)           5.00
                                               รำข้าวขัด   (50 กก./ถุง)                     8.50
                                               ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น  (30 กก./ถุง)       13.00
                                               ข้าวเปลือกเมล็ดยาว (30 กก./ถุง)       12.00

กลุ่มวัตถุดิบประเภทแร่ธาตุ (หน่วย: บาท/ถุง)

P-14  (บรรจุ 50 กก./กส.)                    145.00 

P-16  (บรรจุ 50 กก./กส.)                    450.00

P-18  (บรรจุ 50 กก./กส.)                    880.00

P-21  (บรรจุ 50 กก./กส.)                 1,000.00

เปลือกหอยป่น (บรรจุ 50 กก./กส.)        150.00
แอล-ไลซีน (บรรจุ 25 กก./ถุง)           2,500.00
ดีแอล-เมธไธโอนีน (บรรจุ 25 กก./ถุง) 3,250.00

                                                                                  
หมายเหตุ ราคาประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-7 วัน โดยทางบริษัทฯมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หากต้องการทราบราคา ณ.ปัจจุบัน กรุณาติดต่อสอบถามทาง e-mail:mitrkaset@hotmail.com หรือ id line : pcmpb 
 
 
Visitors: 51,320