วัตถุดิบอาหารสัตว์

บริษัท มิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด ให้ความใส่ใจในกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งสำหรับอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม กุ้ง ปลา เป็ด และอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในโรงงานที่มีการควบคุมดูแลและทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีปริมาณและคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์

           ด้วยกำลังการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของ บริษัทมิตรเกษตรภัณฑ์ จำกัด ที่มีโรงงานซัพพลายเออร์กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึงและสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้แก่ฟาร์มที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่กว่า 6,000 ตรม. รองรับปริมาณวัตถุดิบหลักที่สำคัญ รำข้าว ปลายข้าว กากถั่วเหลือง ปลาป่น เกลือTRS อื่นๆ