อุปกรณ์เลี้ยงไก่

อุปกรณ์สำหรับให้น้ำและอาหารไก่

ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน( 1 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 18 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน(4 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 38 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน(8 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 48 บาท/ชุด
นิปเปิ้ลให้น้ำไก่ (หัวจิกสีแดง) ราคา 24 บาท/อัน
ถังน้ำอัตโนมัติ สีแดง 280 บาท/ชุด
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 30 บาท/อัน
ถังอาหารไก่ 10 นิ้ว สีเหลือง ราคา 68 บาท/ชุด
ถังอาหารไก่ 13 นิ้ว สีเหลือง ราคา 78 บาท/ชุด
ถาดไข่พลาสติก 30 ฟอง(ขนาดเล็ก) สีดำ ราคา 6 บาท/อัน
ถาดไข่พลาสติก 30 ฟอง(ขนาดใหญ๋) สีดำ ราคา 8 บาท/อัน
ถาดไข่พลาสติก 30 ฟอง(ขนาดใหญ่) สีเขียว ราคา 15 บาท/อัน
หัวกกแก๊ส สำหรับลูกไก่ 1,500 ตัว/ชุด ราคา 3,200 บาท/ชุด
ตัวปรับแรงดันแก๊ส ราคา 1,400 บาท/ชุด
กล่องจับไก่ (ไม่มีฝา) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 510 บาท/ใบ
กล่องจับไก่ (มีฝาเลื่อน) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 540 บาท/ใบ
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 15 นิ้ว ราคา 28 บาท/อัน
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 25 นิ้ว ราคา 38 บาท/อัน
(ราคาดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่รวมค่าขนส่งสินค้า)  

การบรรจุหีบห่อมาตรฐาน
ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน ฝาเหลือง 100 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน ฝาเหลือง 50 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน ฝาเหลือง 25 ชุด/มัด
ถังน้ำไก่อัตโนมัติ สีแดง 10 ชุด/กล่อง
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 100 อัน/ถุง
ตัวถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 50 อัน/มัด
ตัวจานรองถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 25 อัน/มัด
กล่องจับไก่ รุ่นมีฝา,ไม่มีฝา 5 ใบ/มัด
หัวกกแก๊ส 4 ชุด/กล่อง
รางอาหารลูกไก่ ขนาดสั้น 50 อัน/มัด
รางอาหารลูกไก่ ขนาดยาว 50 อัน/มัด
ถาดไข่พลาสติก 30 ฟอง ขนาดเล็ก/ใหญ่ 50 อัน/มัด
 • ขวดน้ำไก่ ฝาเหลือง (ราคา/ชุด)

  ขวดน้ำ 1 ลิตร ราคา 18.00 บาท
  ขวดน้ำ 4 ลิตร ราคา 38.00 บาท
  ขวดน้ำ 8 ลิตร ราคา 48.00 บาท
  จำนวนขั้นต่ำ 100 ชุดขึ้นไป/รายการ
 • ถังอาหารไก่ สีเหลือง (ราคา/ชุด)

  ถังอาหารไก่10 นิ้ว สีเหลือง 68 บาท
  ถังอาหารไก่13 นิ้ว สีเหลือง 78 บาท
  จำนวนขั้นต่ำ50 ชุดขึ้นไป/รายการ
  การแพ็คมาตรฐาน 3 แพ็ค=50 ชุด
 • กล่องจับไก่รุ่นมาตรฐาน (ราคา/ชุด)

  กล่องจับไก่ พร้อมฝาเลื่อน 540 บาท
  กล่องจับไก่ ไม่เอาฝา 510 บาท
  การแพ็คมาตรฐาน 5 ใบ/มัด
  จำนวนขั้นต่ำ 10 ใบขึ้นไป/รายการ
 • รางอาหารลูกไก่

  ขนาดสั้น 12 นิ้ว ราคา 28 บาท/ชุด
  ขนาดยาว 24 นิ้ว ราคา 38 บาท/ชุด
  จำนนวนขั้นต่ำ 100 ชุดขึ้นไป/รายการ
  การแพ็ค 50 อัน/กล่อง
 • นิ้ปเปิ้ลสีแดง

  สำหรับไก่ 25-30 ตัว/อัน
  ราคา 25 บาท/อัน
  จำนวนขั้นต่ำ 100 อันขึ้นไป/รายการ
  การแพ็ค 100 อัน/กล่อง
 • กะบวยตักอาหาร

  พลาสติก ราคา 26 บาท/อัน
  สเตนเลส ราคา 350 บาท/อัน
  จำนวนขั้นต่ำ 100 อันขึ้นไป/รายการ
  การแพ็คมาตรฐาน 100 อัน/มัด
 • ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง

  ถาดอาหารลูกไก่ 30 บาท/อัน
  จำนวนขั้นต่ำ 100 อันขึ้นไป/รายการ
  การแพ็คบรรจุหีบห่อ 100 อัน/มัด
 • หัวกกแก๊ส อินฟราเรด

  หัวกกแก๊ส ราคา 3,200 บาท/ชุด
  สำหรับลูกไก่ 1,500 ตัว/ชุด
  จำนวนขั้นต่ำ 4 ชุด/รายการ
  การแพ็คบรรจุหีบห่อ 4 ชุด/กล่อง
 • ตัวปรับแรงดันแกํส

  ราคา 1,400 บาท/อัน
  จำนวนขั้นต่ำ 4 อัน/รายการ
  การแพ็คมาตรฐาน 4 อัน/กล่อง
Visitors: 51,326