อุปกรณ์เลี้ยงไก่-สุกร

อุปกรณ์สำหรับให้น้ำและอาหารไก่

ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน( 1 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 18 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน(4 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 38 บาท/ชุด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน(8 ลิตร) ฝาเหลือง ราคา 48 บาท/ชุด
นิปเปิ้ลให้น้ำไก่ (หัวจิกสีแดง) ราคา 24 บาท/อัน
ถังน้ำอัตโนมัติ สีแดง 280 บาท/ชุด
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 30 บาท/อัน
ถังอาหารไก่ 10 นิ้ว สีเหลือง ราคา 68 บาท/ชุด
ถังอาหารไก่ 13 นิ้ว สีเหลือง ราคา 78 บาท/ชุด
หัวกกแก๊ส สำหรับลูกไก่ 1,000-1,500 ตัว/ชุด
ราคา 3,200 บาท/ชุด
ตัวปรับแรงดันแก๊ส ราคา 1,400 บาท/ชุด
กล่องจับไก่ (ไม่มีฝา) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 510 บาท/ใบ
กล่องจับไก่ (มีฝาเลื่อน) ขนาดบรรจุ 8-10 ตัว/ใบ ราคา 540 บาท/ใบ
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 15 นิ้ว ราคา 28 บาท/อัน
รางอาหารลูกไก่ ขนาด 25 นิ้ว ราคา 38 บาท/อัน
 
 
การบรรจุหีบห่อมาตรฐาน
ขวดน้ำไก่ 1/4 แกลลอน ฝาเหลือง 100 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 1 แกลลอน ฝาเหลือง 50 ชุด/มัด
ขวดน้ำไก่ 2 แกลลอน ฝาเหลือง 25 ชุด/มัด
ถังน้ำไก่อัตโนมัติ สีแดง 10 ชุด/กล่อง
ถาดอาหารลูกไก่ 40 ซม.สีเหลือง 100 อัน/ถุง
ตัวถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 50 อัน/มัด
ตัวจานรองถังอาหารไก่ 10 นิ้ว,13 นิ้ว สีเหลือง 25 อัน/มัด
กล่องจับไก่ รุ่นมีฝา,ไม่มีฝา 5 ใบ/มัด
หัวกกแก๊ส 4 ชุด/กล่อง
รางอาหารลูกไก่ ขนาดสั้น 50 อัน/มัด
รางอาหารลูกไก่ ขนาดยาว 50 อัน/มัด