กากถั่วเหลือง TVO โปรตีน 45%

เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง มี 2 ชนิด คือ 

กากถั่วเหลืองที่ได้จากขบวนการอัดน้ำมันและกากถั่วเหลือง 

ที่ได้จากขบวนการสกัดน้ำมันด้วยสารเคมคุณสมบัติ

  คุณภาพโปรตีนดี รองจากปลาป่น
  มีโปรตีนประมาณ 42-48 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับขบวนการสกัดน้ำมัน
  มีไขมันอยู่ประมาณ 1-4 เปอร์เซ็นต์
  มีระดับธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสต่ำ

ข้อจำกัดในการใช้

  กากถั่วเหลืองที่ได้รับความร้อนไม่เพียงพอโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองอัดน้ำมันจะยังมีสารยับยั้งทริปซิน หลงเหลืออยู่ในระดับสูง
มีผลทำให้การย่อยได้ลดลงโดยเฉพาะในสัตว์เล็ก จะแสดงอาการโตช้าลง
  กากถั่วเหลืองที่ได้รับความร้อนเกินไป จะมีสีน้ำตาลคล้ำ มีกลิ่นเหม็นไหม้ทำให้การย่อยได้ของไลซีนลดลง ไม่เหมาะสมที่จะ
นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในสัตว์เล็ก

ข้อแนะนำในการใช้

  การใช้กากถั่วเหลืองในระดับสูง จะต้องเสริมธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และไวตามินบีรวม ให้เพียงพอ
  การเลือกซื้อควรสังเกตดูว่า กากถั่วเหลืองนั้นไม่ดิบหรือสุกจนเกินไป อาจสังเกตง่าย ๆ โดยดูจากสี หรือโดยการชิม เช่น
กากถั่วเหลืองที่สุกไม่ถึงที่ โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองแบบอัดน้ำมันถ้าชิมดูจะมีรสและกลิ่นเหม็นเขียว เหมือนถั่วเหลืองดิบหรือ
ถ้าสุกเกินไป กากถั่วเหลืองจะมีสีน้ำตาลไหม้ ซึ่งทำให้คุณภาพโปรตีนต่ำลง

ในสัตว์เล็กควรเลือกใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน จะปลอดภัยกว่า การใช้กากถั่วเหลืองอัดน้ำมัน

ส่วนประกอบ (%)

ความชื้น

10

โปรตีน

44

ไขมัน

1

เยื่อใย

7.0

เถ้า

6.0

แคลเซียม

0.25

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

0.20

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

2,825

ในสัตว์ปีก

2,280

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

2.73

เมทไธโอนีน

0.59

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

1.26

ทริปโตเฟน

0.59

ทรีโอนีน

1.72

ไอโซลูซีน

2.17

อาร์จินีน

3.18

ลูซีน

3.39

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

3.82

อิสติดีน

1.11

เวลีน

2.24

ไกลซีน

1.83


Visitors: 51,337