เกลือป่น

เป็นแหล่งธาตุโซเดียม และคลอไรด์ โดยทั่วไปจะเสริมในสูตรอาหารประมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าในสูตรอาหารนั้นมีปลาป่นผสมอยู่ด้วยในระดับสูงจะต้องลดระดับเกลือลงมา

Visitors: 51,337