เปลือกหอยป่น

ใช้เป็นแหล่งในการให้ธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว มีระดับแคลเซี่ยมประมาณ 38-40 เปอร์เซ็นต์

Visitors: 49,988