ปลายข้าว

เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว ซึ่งจะได้ส่วนของปลายข้าว ประมาณ 15% ปลายข้าวจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบให้ พลังงานที่มีความสำคัญยิ่ง มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

                          

คุณสมบัติ

ให้พลังงานสูง มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรและสัตว์ปีก เท่ากับ 3,596 และ 3,500 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
มีโปรตีน ประมาณ 8%
มีไขมัน และเยื่อใยต่ำ เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน

ข้อจำกัดในการใช

           สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ในสูตรอาหารสุกร และสัตว์ปีก โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้

ข้อแนะนำในการใช้

ไม่ควรใช้ปลายข้าวเหนียวล้วนๆ ในสูตรอาหารสุกร เพราะจะทำให้สุกรท้องผูกหรือถ้าใช้ปลายข้าวเหนียวล้วนๆ ในสูตรอาหารก็ควรเติมวัตถุดิบที่ช่วยระบาย เช่น รำละเอียด
ควรเลือกใช้ปลายข้าวที่มีขนาดเม็ดเล็ก เพราะสุกรและสัตว์ปีกจะย่อยได้ดีกว่าปลายข้าวที่มีขนาดเม็ดใหญ่ แต่ถ้าไม่สามารถเลือกได้ ก็ควรนำปลายข้าวเม็ดใหญ่มาบดให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะนำไปใช้

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบ (%)

ความชื้น

12

โปรตีน

8

ไขมัน

0.9

เยื่อใย

1.0

เถ้า

0.7

แคลเซียม

0.03

 ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

0.04

พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

3,596

ในสัตว์ปีก

3,500

กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

0.27

เมทไธโอนีน

0.27

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

0.32

ทริปโตเฟน

0.10

ทรีโอนีน

0.36

ไอโซลูซีน

0.45

อาร์จินีน

0.36

ลูซีน

0.71

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

1.15

อิสติดีน

0.18

เวลีน

0.53

ไกลซีน

0.71

Visitors: 51,339