ข้าวโพดป่น

•  ข้าวโพดป่นละเอียด บริษัททำการคัดข้าวโพดคุณภาพ ทำการบดละเอียดบรรจุกระสอบน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ทั้งสุกรและสัตว์ปีกทุกชนิด 

 

 

 

 
 ข้าวโพด เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารไก่ และสุกรโดยเฉพาะในอาหารไก่จะนิยมใช้มากเพราะนอก จะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองยังมีแคโรทีน ซึ่งช่วยทำให้สีของเนื้อไก่ และไข่แดงเข้มขึ้นตามความนิยมของผู้บริโภคอีกด้วย

คุณสมบัติ

ให้พลังงานสูง มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรและสัตว์ปีเท่ากับ 3,168 และ 3,370 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
มีโปรตีนต่ำประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดอะมิโนไลซีน ทริฟโตเฟนและเมทไธไอนีนต่ำ
มีระดับแคลเซียมต่ำแต่ฟอสฟอรัสสูง
มีไวตามินบี 1 (ไทอามิน) และไนอะซินสูงแต่ไนอะซินอยู่ในรูปที่สัตว์นำไปใช้
ข้าวโพดเมล็ดสีขาวกับสีเหลืองมีคุณค่าและปริมาณสารอาหารเหมือนกันต่างกันที่ข้าวโพดเมล็ด
สีเหลืองมี ปริมาณแคโรทีนหรือไวตามินเอสูงกว่า
ข้าวโพดที่มีความชื้นสูงจะขึ้นราได้ง่าย และการปนเปื้อนของสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะที่สำคัญ คือ  
อะฟลาท็อกซินซึ่งเกษตรกรควรจะระวังอย่างยิ่งในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์

ข้อจำกัดในการใช้

                 โดยทั่วไปสามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีกโดยไม่มีข้อจำกัดแต่ในสุกรขุนการใช้ข้าวโพด ในระดับสูงอาจทำให้สุกรมีลักษณะมันเหลวซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้จะต้องระมัดระวัง เลือกใช้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี ไม่มีราขึ้น โดยเฉพาะใช้เป็นอาหารเป็ด เพราะเป็ดมีความทนทานต่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน ได้ค่อนข้างต่ำ

ข้อแนะนำในการใช้

ควรบดเมล็ดข้าวโพดให้ละเอียดก่อนนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสัตว์ไม่สามารถย่อย เมล็ดข้าวโพดทั้งเมล็ดได้
ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่แห้งสนิทไม่มีราขึ้น
ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่ไม่มีสิ่งอื่นปลอมปน เช่น ซังข้าวโพด
ควรเลือกซื้อข้าวโพดมาบดเองดีกว่าซื้อข้าวโพดที่พ่อค้าบดแล้วเนื่องจากข้าวโพดบดมักจะ พบสิ่งปลอมปนสูง เช่น แกลบ 
หินฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถสังเกตได้ว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อรา หรือไม่

ส่วนประกอบทางเคมี

 

 

 

ส่วนประกอบ (%)

ความชื้น

13

โปรตีน

8

ไขมัน

4

เยื่อใย

2.50

เถ้า

1.30

แคลเซียม

0.01

ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้

0.10
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี่/กก.)

ในสุกร

3,168

ในสัตว์ปีก

3,370
กรดอะมิโน (%)

ไลซีน

0.25

เมทไธโอนีน

0.19

เมทไธโอนีน + ซีสตีน

0.39

ทริปโตเฟน

0.09

ทรีโอนีน

0.32

ไอโซลูซีน

0.34

อาร์จินีน

0.40

ลูซีน

1.17

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน

0.81

อิสติดีน

0.25

เวลีน

0.46

ไกลซีน

0.33

 

Visitors: 51,340