รำละเอียด

รหัส : M-001

ยี่ห้อ : MKP

ชนิด : รำละเอียด สำหรับอาหารสัตว์

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

  • โปรตีนไม่น้อยกว่า 8 %
  • ความชื้นไม่เิกิน 14 %
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
  • จำนวนขั้นต่ำ 80 ถุงขึ้นไป
  • ราคา 500 บาท/ถุง (50 กก./ถุง)
  • ราคามีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน
  • ค่าขนส่งคิดตามระยะทางการขนส่ง
Visitors: 51,340