กากถั่วเหลือง TVO 45%

รหัส : M-004

ยี่ห้อ : TVO

ชนิด : กากถั่วเหลือง สำหรับอาหารสัตว์

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

  • โปรตีนไม่น้อยกว่า 45 %
  • ความชื้นไม่เิกิน 14 %
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
  • จำนวนขั้นต่ำ 60 ถุงขึ้นไป
  • ราคา 1,260 บาท/ถุง (70 กก./ถุง)
  • ราคามีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน
  • ค่าขนส่งคิดตามระยะทางการขนส่ง
Visitors: 49,996