เกลือบริสุทธิ์

รหัส : M-006

ยี่ห้อ : TRS

ชนิด : เกลือบริสุทธิ์ 97.5% สำหรับอาหารสัตว์

ผ่านกระบวนการคัดเลือกและคัดมาตรฐานการผลิต

  • ความชื้นไม่เิกิน 4 %
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา ไซโล
  • จำนวนขั้นต่ำ 80 ถุงขึ้นไป
  • ราคา 250 บาท/ถุง (50 กก./ถุง)
  • ราคามีการปรับเปลี่ยนทุก 3-7 วัน
  • ค่าขนส่งคิดตามระยะทางการขนส่ง
Visitors: 51,331